You are currently viewing Co jedzą pantery? Pora roku a sposób żywienia panter
Pantera perska

Pantery to wyjątkowo piękne i majestatyczne zwierzęta, a więc ciekawostek na ich temat nie brakuje. Dobrze byłoby zapoznać się również z kwestiami dotyczącymi sposobu żywienia tych wspaniałych ssaków. Niektóre z nich mogą okazać się dość zaskakujące.

Mięsożerne piękności

Pantery należą do tych zwierząt, które nie interesują się roślinami pod względem żywnościowym. Pożywienie stanowi dla nich tylko i wyłącznie mięso. Z tego zatem względu należy określić je jednoznacznie jako zwierzęta mięsożerne. Nie oznacza to jednak, że ograniczają się one w jakimkolwiek stopniu do konkretnego gatunku. Chętnie polują na rozmaite zwierzęta, zarówno na te mniejsze, jak i na większe.

Od czego zależą zwyczaje żywieniowe panter?

Pantera to dość nieostry termin. W naturze występują bowiem różne gatunki tych właśnie zwierząt. Nietrudno zatem zgadnąć, że ich zwyczaje żywieniowe mogą nieco się różnić. Niemniej jednak wszystkie pantery intensywnie polują i w ten właśnie sposób zdobywają pożywienie. Na szczęście, zdecydowana większość panter jest dość elastyczna, jeśli chodzi o zwierzęta, które zjadają. Dzięki temu doskonale radzą sobie one z ewentualnymi niedostatkami różnych gatunków.

Co konkretnie zjadają pantery?

Dieta panter może składać się z różnych zwierząt. W ich menu znajdują się najczęściej małe ssaki, takie jak chociażby małpki czy gryzonie. Również średnich rozmiarów ssaki muszą mieć się na baczności.

Pantery szczególnie przepadają za takimi zwierzętami jak dzikie psy oraz antylopy. Co dość zaskakujące, ofiarami panter mogą paść nawet całkiem spore ssaki. Mowa tu między innymi o młodych żyrafach czy o bawołach. Młode słonie również mogą stanowić pożywienie panter.

Niemniej jednak ten los nie spotyka ich zbyt często. Najbardziej zagrożone są te słoniątka, które z jakichś powodów odłączają się od stada. Nie oznacza to oczywiście, że pantery gardzą innymi zwierzętami niż te, które zostały wymienione. Chętnie zjedzą również ryby i żółwie, zwłaszcza jeśli nie będą miały żadnych innych ofiar pod ręką. Wydaje się, że ich ofiarami mogą paść też kapibary oraz tapiry.

Pora roku a sposób żywienia panter

Jak powszechnie wiadomo, na sposób żywienia się panter wpływać mogą rozmaite czynniki. Jednym z nich jest rzecz jasna pora roku. W miejscach, w których żyją pantery nie można jednak mówić o typowych czterech porach roku.

Raczej wymienia się tam dwie pory roku: suchą oraz deszczową. Każda z nich charakteryzuje się nieco innymi szansami i zagrożeniami dla panter. Otóż jak się okazuje, w porze deszczowej roślinność, jak i cała okolica staje się bardziej zasobna w życiodajną wilgoć.

Jeśli wody jest sporo, pantery z powodzeniem mogą polować na ryby i zwierzęta typowo wodne, takie jak na przykład żółwie.

Muszą jednak liczyć się z tym, że ich potencjalne ofiary, na przykład gazele czy antylopy będą mieć wówczas niemal nieograniczony dostęp do wodopojów.

Będą o wiele silniejsze niż w porze suchej, gdy mogą spędzać godziny na poszukiwaniu wody, a więc ciężej będzie je upolować. Pora sucha również wiąże się z szansami i zagrożeniami dla panter.

Jeśli chodzi o zagrożenia, jednym z tych najważniejszych będzie to, że pantery mają wówczas ograniczone możliwości polowania na zwierzęta wodne.

Mowa tu, chociażby o wspomnianych już wyżej żółwiach morskich. Jeśli chodzi zaś o szanse, pantery mogą mieć większe szanse na upolowanie dużych zwierząt. Te mogą bowiem tłumnie gromadzić się wokół ograniczonych w tym czasie źródeł wodopoju.

Jakie jeszcze czynniki wpływają na to, co jedzą pantery?

To, co jedzą pantery zależy również od innych czynników niż pory roku. Mowa tu chociażby o wpływie człowieka. Niestety, jako ludzie nieustannie przyczyniamy się do degradacji naszego środowiska naturalnego, nierzadko poważnej.

Jeśli człowiek niszczy roślinność, może przyczyniać się do zanikania pewnych gatunków, w tym wielu tych, które mogą stanowić pożywienie dla pięknych panter.

Na to, co jedzą pantery wpływają również takie czynniki jak ich wiek oraz stan zdrowia. Jeśli pantera jest bardzo młoda i dopiero uczy się polować, jej sukcesy zależą w dużej mierze od matki, która uczy ją trudnej sztuki zdobywania pożywienia. Stare, schorowane pantery również mogą mieć kłopot ze zdobywaniem go, dlatego zagraża im głód.

Pantery w niewoli – czym są karmione?

Jak powszechnie wiadomo, pantery są zwierzętami żyjącymi nie tylko na wolności, ale również i w niewoli. Kolejnym istotnym faktem na ich temat jest to, że w niewoli żyją zdecydowanie dłużej. Wiąże się to w dużej mierze z tym, że nie muszą polować. Jedzenie, w postaci mięsa jest im dostarczane do klatek, w których żyją. Panterom nie zagrażają zatem żadne niekorzystne czynniki i nie muszą borykać się z głodem.