You are currently viewing Co jedzą tapiry

Tapiry to bardzo wyjątkowe i dość oryginalne zwierzęta, o których krąży wiele różnego rodzaju ciekawostek. Jedną z rzeczy, które warto zgłębić na ich temat jest kwestia dotycząca żywienia. Jeśli dowiemy się czegoś więcej o sposobie odżywiania się tapirów, przestaną być dla nas aż takie zagadkowe.

Czy tapiry są roślinożerne?

Tapiry są w dużym stopniu spokrewnione ze zwierzętami takimi jak na przykład konie. Raczej nikogo nie zdziwi więc fakt, że są to zwierzęta określane mianem tych roślinożernych.

Podstawę ich diety stanowią bowiem przede wszystkim różnego rodzaju rośliny. Warto jednak nadmienić, że tapiry nie ograniczają się przy tym ani do jednej określonej ich części, ani też do jednego określonego gatunku.

Można zatem dość jednoznacznie stwierdzić, że ich dieta jest całkiem różnorodna, a wpływ na to co jedzą ma między innymi pora roku oraz ich wiek.

Nie bez znaczenia są też takie czynniki jak działalność człowieka. Na skutek jego nadmiernej ingerencji, tapiry mogą narzekać na niewystarczającą ilość naturalnego pożywienia.

Jakie części roślin tapiry zjadają najchętniej?

Jak już zaznaczono wyżej, tapiry nie są zwierzętami, które ograniczałyby się do spożywania tylko i wyłącznie jakiejś jednej, ulubionej dla siebie części roślin. Jak się okazuje, z chęcią spożywają one takie fragmenty roślin jak gałęzie, pędy, liście czy trawy. Co ciekawe, wyjątkowo często sięgają również po różnego rodzaju owoce.

Tapiry nie ograniczają się ponadto tylko do roślinności, która jest dziko rosnąca. Nie pogardzą także roślinami, które z całą pewnością można zaliczyć do grona roślin uprawnych. Niestety, z uwagi na to, że tak często i chętnie sięgają po rośliny uprawne, wielu ludzi uważa je za szkodniki, co przyczynia się z kolei do tępienia tych zwierząt. Na szczęście, wydaje się, że działania te nie są prowadzone na masową skalę.

Kiedy tapiry poszukują pożywienia?

Tapiry zaliczane są do tych zwierząt, które prowadzą raczej nocny niż dzienny tryb życia. Wiąże się to w głównej mierze z tym, że za dnia są wyjątkowo mocno narażone na ataki różnego rodzaju drapieżników. W celu ochrony przed nimi tapiry starają się raczej być aktywnymi w porze dziennej. To pozwala im poniekąd unikać niepożądanych ataków, a także w razie potrzeby, ochronić się przed nimi. Tapiry mają bowiem bardzo słaby wzrok, dlatego w nocy niezbyt szybko dostrzegają coś, co może stanowić dla nich realne lub potencjalne niebezpieczeństwo. Zwierzęta te w ciągu dnia są więc bardzo aktywne, jeśli chodzi o wynajdywanie pożywienia. Starają się one najeść do syta po to, by nocą móc odpocząć.

W jakich rejonach tapiry najczęściej szukają pożywienia?

Tapiry należą do tych zwierząt, które spożywają rośliny pochodzące z różnych środowisk. Wydaje się jednak, że szczególnie często i chętnie sięgają po roślinność przybrzeżną. Nie ma się temu co dziwić, bo jest ona dla nich wyjątkowo łatwo dostępna. Tapiry są bowiem świetnymi pływakami. Dobrze radzą sobie w wodzie i chętnie korzystają z jej dobrodziejstw. Tapiry można więc spotkać, gdy żerują w pobliżach rzek, jezior czy innych akwenów wodnych. Ostrożność muszą zachować też rolnicy, którzy posiadają uprawy w pobliżu miejsc, w których żerują tapiry. Chętnie wejdą one bowiem na pole uprawne w celu znalezienia smacznego i na dodatek łatwo dostępnego pożywienia. Konieczne wydaje się więc odpowiednie zabezpieczenie swoich upraw przed zagrożeniami ze strony tych zwierząt. W przeciwnym bowiem razie istnieje spore prawdopodobieństwo tego, że uprawy zostaną nadszarpnięte.

Ile jedzą tapiry w ciągu dnia?

Ilość spożywanego przez tapiry pożywienia zależy w dużej mierze od tego, czy mówimy o osobnikach dorosłych, czy też o tapirach młodych. Warto również zaznaczyć, że na to, ile tapiry jedzą wpływa pora roku. Ponadto nie bez znaczenia jest stan środowiska naturalnego. Czasem środowisko w którym żyją tapiry jest bardziej, a czasem mniej sprzyjające. Z różnych powodów zwierzęta te mogą więc narzekać na niedostatki naturalnego pożywienia. Jeżeli jednak czynniki są sprzyjające, dorosły tapir każdego dnia spożywa około 40 kilogramów pokarmu. Składają się na niego różne części roślin, z różnych gatunków.

Jak trawią tapiry?

Procesy trawienne zachodzące w organizmach tapirów są dość zaskakujące. Jak się bowiem okazuje, nie są one w stanie w stopniu całkowitym strawić pokarmu. Występuje tu zresztą pewne podobieństwo do spokrewnionych z nimi koni. Z tego też względu, w odchodach tapirów dają się zauważyć pozostałości nasion czy pestek. To właśnie na tej podstawie można niejednokrotnie ocenić, czy i jak wiele tapirów występuje na określonym terytorium. Najwięcej niestrawionych resztek pokarmu można zaobserwować nad rzekami.