Read more about the article Czego nie mogą jeść daniele
foto - Unsplash

Czego nie mogą jeść daniele

Daniele zwyczajne to zwierzęta zaliczające się do rodziny jeleniowatych. Są nieco mniejsze niż jelenie i zemieszkują przede wszystkim tereny Azji Mniejszej. Odznaczają się rdzawo-brązowym kolorem i niewielkimi białymi plamkami znajdującymi…

0 Komentarzy