You are currently viewing Co jedzą zwierzęta zimą: rożne techniki szukania jedzenia
foto - Pixabay

Zima to wyjątkowy czas dla zwierząt żyjących w środowiskach, gdzie temperatury spadają poniżej zera, a pokrywa śnieżna i lód dominują w krajobrazie. Różne gatunki zwierząt opracowały zróżnicowane strategie przetrwania i poszukiwania pokarmu podczas zimy.

Ssaki

Ssaki takie jak jelenie, sarny czy łosie, zimą przystosowują się do trudniejszych warunków poprzez zmianę diety. Ich głównym źródłem pokarmu stają się gałęzie, pąki drzew i krzewów, a także trawy i inne rośliny, które są w stanie znaleźć pod śniegiem. Niektóre, jak np. wiewiórki, przygotowują się do zimy gromadząc zapasy żywności w postaci orzechów i nasion, które ukrywają w różnych miejscach.

Ptaki

Ptaki wykazują różnorodne zachowania związane z poszukiwaniem pożywienia zimą. Niektóre migrują do cieplejszych krajów, inne pozostają i dostosowują się do zmienionych warunków. Ptaki, które zostają, często grupują się w stada, aby łatwiej znaleźć jedzenie i utrzymać ciepło. Zjadają nasiona, owoce, a niektóre – jak sikorki czy dzięcioły – poszukują ukrytych pod korą owadów.

Owady

Owady zimą często wpadają w stan diapauzy, który jest rodzajem hibernacji. W tym czasie ich metabolizm spowalnia, co pozwala im przetrwać okres, kiedy pożywienie jest niedostępne. Niektóre gatunki, jak np. motyle, spędzają zimę jako poczwarki. Inne, jak mrówki, zgromadzą zapasy w swoich mrowiskach i spędzają zimę w głębokiej hibernacji.

Ryby

Ryby w zbiornikach wodnych, które zamarzają, również muszą dostosować się do zmienionych warunków. Woda pod lodem ma jednak stałą temperaturę około 4°C, co umożliwia przetrwanie wielu gatunkom. Ryby te zazwyczaj spowalniają swój metabolizm i żywią się dostępnymi zasobami organicznymi na dnie zbiornika, jak rośliny wodne, larwy owadów czy detryt.

Niedźwiedzie

W zależności od gatunku mogą spędzać zimę w stanie hibernacji. Niedźwiedź brunatny, zamieszkujący tereny Europy, Azji i Ameryki Północnej, na przykład, w okresie przed hibernacją intensywnie się odżywia, aby zgromadzić zapasy tłuszczu, które pozwolą mu przetrwać zimę. Podczas hibernacji jego metabolizm znacząco spowalnia, co minimalizuje potrzebę poszukiwania pożywienia.

Migracja

Migracja to sezonowe przemieszczanie się zwierząt, które pozwala im unikać ekstremalnych warunków pogodowych i korzystać z różnych obszarów do rozmnażania, żerowania, czy zimowania. W przypadku bydła i ich dzikich przodków, takich jak żubry, jelenie, i łosie, migracja była sposobem na poszukiwanie nowych źródeł pożywienia i lepszych warunków życiowych.

  • Ptaki często migrują na tysiące kilometrów, aby uniknąć zimna i znaleźć miejsca lęgowe. Podróżują w stadach, aby zwiększyć szanse na przetrwanie podczas niebezpiecznej podróży.
  • Ryby, takie jak łososie, migrują do cieplejszych wód lub wracają do miejsc swoich narodzin, aby się rozmnożyć.
  • Owady, na przykład motyl monarcha, odbywa długie migracje z Kanady do Meksyku, co stanowi jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk migracyjnych w świecie zwierząt.

Adaptacja

Z drugiej strony, adaptacja pozwala zwierzętom radzić sobie z trudnościami sezonowymi, pozwalając im na przetrwanie w niezmienionym środowisku. Zwierzęta, takie jak łasice, króliki, a także zwierzęta hodowlane, rozwijają gęstsze, a czasem zmieniające kolor futro, aby lepiej izolować ciepło i maskować się w śniegu.

  • Gromadzenie pożywienia jest inną formą adaptacji, gdzie zwierzęta, takie jak bobry, zbierają zapasy, które pozwalają im przetrwać zimę.
  • Zmiana diety jest również istotna; wiele zwierząt, w tym lis rudy, dostosowuje swoje nawyki żywieniowe do dostępnych w danym sezonie zasobów.

Te strategie przetrwania są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają zwierzętom na zachowanie gatunku pomimo zmieniających się warunków środowiskowych. W przypadku zwierząt hodowlanych interwencja ludzka pomaga w adaptacji do warunków zimowych, na przykład poprzez zapewnienie dodatkowego pożywienia i schronienia. Jednakże wiele z tych strategii ma swoje korzenie w dzikiej naturze, odzwierciedlając ewolucyjne strategie przetrwania, które zostały rozwinięte na przestrzeni wieków.

Hibernacja

Hibernacja to fascynujący mechanizm przetrwania, który umożliwia niektórym zwierzętom przetrwanie zimy w stanie minimalnej aktywności metabolicznej. Ta adaptacja pozwala zwierzętom przetrwać okresy, kiedy pożywienie jest trudno dostępne, poprzez znaczne obniżenie ich podstawowych funkcji życiowych.

Mechanizm Hibernacji

Podczas hibernacji temperatura ciała zwierzęcia, jego tętno i oddech znacząco się obniżają. To zmniejsza zapotrzebowanie na energię, umożliwiając zwierzęciu przeżycie na ograniczonych zasobach. Przed hibernacją zwierzęta konsumują znaczne ilości pożywienia, aby zbudować zapasy tłuszczu, które będą wykorzystywane jako źródło energii podczas zimowego snu.

Przykłady Zwierząt Hibernujących

  • Niedźwiedzie: W rzeczywistości wchodzą w stan zbliżony do hibernacji, znany jako zimowy sen. Ich temperatura ciała nieco spada, a metabolizm zwalnia, ale mogą się obudzić i być aktywne w czasie zimy.
  • Skunksy: Wchodzą w stan hibernacji, choć mogą budzić się czasami w trakcie zimy, szczególnie podczas cieplejszych okresów.
  • Suseł moręgowany, są jednymi z niewielu z rodziny wiewiórkowatych, które hibernują. Hibernacja u tych gatunków jest sposobem na przetrwanie zimy, kiedy żywność jest trudno dostępna, a temperatury są niskie. Podczas hibernacji ich temperatura ciała znacznie spada, a metabolizm zwalnia, co pozwala im przetrwać przez długie miesiące bez jedzenia. Inne gatunki wiewiórek, takie jak wiewiórki drzewne, zazwyczaj nie hibernują, ale mogą wpadać w stan letargu, który jest mniej intensywną formą hibernacji.
  • Nietoperze: Niektóre gatunki nietoperzy hibernują w jaskiniach lub innych chłodnych, zacisznych miejscach, gdzie temperatura utrzymuje się na stałym, niskim poziomie.

Jelenie i sarny

Jelenie oraz sarny z ogromnym apetytem zajadają się młodymi pędami drzew, które zaczynają rosnąć jesienią. Lubią szczególnie świeże pędy jodeł, sosen i świerków. Aby ochronić młode drzewka przed tymi zwierzętami, tereny, na których sadzi się nowe lasy, otacza się elektrycznymi pastuchami. W miejscach bez takich zabezpieczeń, pod koniec zimy widać najwięcej uszkodzeń młodych drzew, spowodowanych przez dzikie zwierzęta. Zjadanie kory jest dla tych zwierząt sposobem na zdobycie potrzebnych składników odżywczych, jednak nadmierne obgryzanie może poważnie zaszkodzić młodym drzewom, prowadząc do ich osłabienia.