You are currently viewing Czym odżywiają się ropuchy? Co jedzą
Foto - Pixabay

Ropuchy często mylone są z żabami, ale w przeciwieństwie od nich nie skaczą, tylko kroczą. Przez to, że są powolniejsze, są też o wiele bardziej narażone na niebezpieczeństwo, dlatego w ich skórze występują gruczoły jadowe będące dla nich jedyną ochroną przed atakami innych zwierząt, ale też zapewniające im charakterystyczny, niezbyt atrakcyjny wygląd. Czym odżywiają się poszczególne gatunki ropuch?

Czym odżywiają się ropuchy?

Pożywienie ropuch zmienia się wraz z ich rozwojem i jest uzależnione od warunków, w jakich żyją. Młode kijanki jedzą przede wszystkim pokarm roślinny, który są w stanie znaleźć w swoim otoczeniu. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku dorosłych osobników. Dorosłe ropuchy wzbogacają bowiem swoją dietę o dżdżownice, wije i owady, a w tej ostatniej grupie znajdują się również stonki ziemniaczane czy pszczoły. Niektóre ropuchy chętnie polują również na pająki, ślimaki, a nawet pisklęta ptaków, myszy czy małe gady i płazy. Dieta ropuch zależna jest również od indywidualnych preferencji i możliwości poszczególnych gatunków.

Co je ropucha szara?

Ropucha szara, zwana również ropuchą zwyczajną,  jest jednym z najpowszechniej występujących płazów w całej Polsce. Gatunek ten silnie przywiązuje się do miejsca zamieszkania i wraca do niego nawet z dalekich wędrówek, a warto podkreślić, że może żyć nawet około trzydziestu lat. Ropucha szara najchętniej poluje na nagie ślimaki, pająki, owady, pisklęta czy też na myszy. Nie jest wrażliwa na jad pszczół i os, dlatego chętnie odżywia się również nimi, a ponadto należy do nielicznych zwierząt, które jedzą stonkę ziemniaczaną. W związku z tym panuje powszechne przekonanie, że ropucha szara to jedno z tych stworzeń, których nie powinno się pozbywać z ogrodu. W ciągu całego swojego życia jest w stanie zjeść nawet kilkaset tysięcy szkodników ogrodowych. Dla wielu właścicieli upraw i ogrodów przydomowych stanowi więc naturalny sposób na radzenie sobie z owadami i gąsienicami niszczącymi liście, łodygi czy owoce.

Co je ropucha paskówka?

Ropucha paskówka, nazywana również ropuchą żwawą, występuje w Europie Zachodniej i Środkowej. W Polsce upodobała sobie szczególnie tereny nizinne, a jej nazwa nawiązuje do charakterystycznego sposobu poruszania się. Jest najmniejszą ze wszystkich ropuch, ponieważ długość jej ciała osiąga maksymalnie około siedmiu centymetrów. Wiedzie życie głównie na lądzie z wyjątkiem okresu godowego. Potrafi się świetnie kamuflować i ukrywać, a swoje kryjówki opuszcza dopiero po zmierzchu i to właśnie po to, aby zdobyć jedzenie. Czym odżywia się ropucha paskówka? Wszystko zależy od etapu rozwoju. Jej kijanki odżywiają się przede wszystkim detrytusem, czyli martwą materią organiczną (szczątki roślin, zwierząt i ich odchodów) znajdującą się w glebie i zbiornikach wodnych, a także fitoplanktonem i padliną. Bardzo często jedzą również skrzek innych płazów. Z kolei dorosłe osobniki o wiele chętniej polują na owady, wije, dżdżownice, gąsienice czy ślimaki. Aby upolować przedstawiciela innego gatunku, podchodzi do niego jak najbliżej, a jeśli sama poczuje się zagrożona, jest w stanie biec i to dosyć szybko. Stąd właśnie wzięła się jej druga nazwa.

Co je ropucha zielona?

Ropucha zielona występuje w wielu częściach Europy, Azji oraz Afryce Północnej. W Polsce można ją spotkać zarówno na terenach nizinnych, jak i w górach. Przepada za terenami suchymi, można ją spotkać w ogrodach i na zboczach gór, ale bardzo rzadko decyduje się na życie na terenach zalesionych. Jest mniejsza od ropuchy szarej, ale o kilka centymetrów dłuższa od ropuchy zielonej. Gatunek ten pozostaje aktywny głównie w nocy i to właśnie wtedy poluje na pożywienie. Podstawą jej diety są mrówki, ale chętnie sięga również po pająki, chrząszcze oraz ich larwy. W przeciwieństwie do ropuchy szarej uwielbia migrować i zmieniać miejsce zamieszkania, a dzięki temu ma szansę znajdować więcej pożywienia, a jej dieta może okazać się o wiele bardziej zróżnicowana.

Co je ropucha aga?

Ropucha aga to lądowa ropucha pochodząca z Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej. Jest popularna przede wszystkim ze względu na gruczoły produkujące bardzo silną toksynę, a zjedzenie kijanek jest bardzo niebezpieczne dla większości zwierząt. Ropucha ta ma ogromny apetyt, dlatego jest introdukowana w wielu miejscach na świecie jako naturalny wróg ogrodowych szkodników. Aga rozpoznaje swoje ofiary za pomocą wzroku i węchu, a w jej diecie znajdują się gryzonie, ptaki, płazy, gazy, a także bezkręgowce, do których należą na przykład chrząszcze, pająki, skorpiony i mrówki. Gatunek ten połyka swoją ofiarę w całości. Ze względu na rozwój cywilizacji ten niezwykle stary gatunek ropuchy nauczył się również „podkradania” odpadów z domostw czy też karmy dla psów.

Jak ropuchy radzą sobie z różnorodnością diety?

Ropuchy, dzięki swojemu szerokiemu zakresowi diety, są w stanie przystosować się do różnych środowisk i zmieniających się warunków. Ich zdolność do spożywania zarówno roślinnych jak i zwierzęcych źródeł pożywienia pozwala im na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów w ich środowisku. W przypadku młodych kijanek, ich dieta oparta głównie na pokarmie roślinnym pozwala im na korzystanie z obfitości materiału organicznego dostępnego w wodach, w których się rozwijają. Dorosłe ropuchy, polując na różnorodne zwierzęta, od owadów po małe ssaki, wykazują niezwykłą elastyczność w dostosowywaniu się do dostępnych źródeł pokarmu, co czyni je ważnymi uczestnikami ekosystemów, zarówno jako konsumenty, jak i jako ofiary dla większych drapieżników.

Rola ropuch w ekosystemie

Ropuchy odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia ekosystemów, w których żyją. Poprzez kontrolowanie populacji owadów i innych szkodników, ropuchy przyczyniają się do zmniejszania zniszczeń w uprawach rolnych i ogrodach. Ich dieta, obejmująca szkodniki takie jak stonki ziemniaczane, gąsienice i różnego rodzaju owady, sprawia, że są one naturalnymi sprzymierzeńcami rolników i ogrodników. Ponadto, jako pokarm dla różnych gatunków ptaków, węży i innych drapieżników, ropuchy są ważnym ogniwem w łańcuchu pokarmowym, przyczyniając się do utrzymania równowagi biologicznej w przyrodzie.

Ochrona ropuch i ich siedlisk

Z uwagi na ważną rolę, jaką ropuchy pełnią w ekosystemach, ochrona tych płazów oraz ich siedlisk jest kluczowa dla zachowania bioróżnorodności i zdrowia środowiska naturalnego. Zmiany środowiskowe, utrata siedlisk, zanieczyszczenie środowiska, a także choroby są głównymi zagrożeniami dla populacji ropuch. Działania ochronne, takie jak tworzenie rezerwatów przyrody, ochrona terenów rozrodu i migracji, a także edukacja społeczności lokalnych na temat znaczenia ropuch w przyrodzie, są niezbędne do zapewnienia przetrwania tych ważnych gatunków.