You are currently viewing 11 interesujących ciekawostek dla dzieci o rysiach

Rysie to niezwykle fascynujące zwierzęta, które dzieciom kojarzyć się mogą z dużymi kotkami. Warto zatem zapoznać pociechy z intrygującymi faktami na temat tych zwierzaków. Jak się okazuje, jest ich całkiem sporo.

1. Troskliwe samice

Samice rysia są wyjątkowo troskliwe. To właśnie one zajmują się wychowywaniem potomstwa i to bez udziału samców. Co dość interesujące, dorosłe córki mogą nawet w dorosłym życiu utrzymywać kontakty ze swoimi matkami, co należy u zwierząt do rzadkości. Zdarza się, że w ten sposób powstają duże, rodzinne klany, a zwierzęta troszczą się wzajemnie o swoje potrzeby.

2. Doskonali pływacy

Rysie doskonale radzą sobie w wodzie, co może wydawać się dość zaskakujące. Większości z nas kojarzą się przecież z domowymi kotami, które wody unikają jak ognia. Co ciekawe, są w stanie przepłynąć nawet zbiornik wodny o szerokości 500 metrów! Wiedzę na ten temat pozyskano między innymi dzięki obserwacjom prowadzonym przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze.

3. Samotne samce

W przeciwieństwie do samic, samce nie należą do tak troskliwych i towarzyskich. Mają tendencje do życia w samotności. Łączą się w pary z samicami jedynie wówczas, gdy miejsce mają gody, a te przypadają zwykle na marzec. Samce nie towarzyszą samicom w opiece nad narodzonym potomstwem. Zazwyczaj szybko odsuwają się w cień oczekując na kolejną porę godów.

4. Zdolni myśliwi

Rysie są doskonałymi myśliwymi. Uważa się, że dziennie, w trakcie jednego posiłku spożywają mniej więcej kilogram mięsa. Jeżeli chodzi zaś o całą dobrę, waga zjedzonego przez zwierzęta mięsa wynosi około 3 kilogramów. Ilości te mogą być mniejsze bądź większe, w zależności od indywidualnych potrzeb konkretnego rysia. Co ciekawe, rysie często polują na sarny i są w stanie upolować ich aż 60 w przeciągu roku.

5. Doskonały wzrok

Rysie mogą poszczycić się naprawdę doskonałym wzrokiem. To między innymi dzięki niemu są w stanie dostrzec tak wiele podczas polowania na zwierzynę. Jeżeli chodzi o sarnę, mogą zauważyć ją z odległości nawet 600 metrów, a zająca z 300 metrów. Jakby tego było mało, narząd wzroku rysi jest przystosowany do tego, aby móc wypatrywać zwierzyny porą nocną.

6. Mieszkańcy starych lasów

Spotkanie z rysiem w Polsce nie należy do częstych. Można nawet powiedzieć, że ten komu się to udało miał sporo szczęścia. Okazuje się, że rysie żyją i najlepiej czują się przede wszystkim w lasach z licznym i starym drzewostanem. Najkorzystniejszym miejscem do życia dla nich jest las, w którym mogą liczyć na rozległe oraz miękkie podszycie. To właśnie tutaj mają największe szanse na skuteczne łowienie dzikiej zwierzyny.

7. Nieliczna populacja

Rysie nie należą niestety do powszechnie występującego gatunku na terenie Polski. Szacuje się, że w naszym kraju żyje ich nie więcej jak 200-300 osobników, w zależności od szacunków. Jeżeli chodzi zaś o liczebność rysi na kontynencie europejskim, oscyluje ona w granicach około 4 tysięcy. W skali całego kontynentu nie wydaje się to zbyt imponująca liczba.

8. Podziemne spiżarnie

Rysie należą do bardzo zapobiegliwych zwierząt. Nigdy nie wiedzą kiedy uda im się upolować kolejną zwierzynę, dlatego dbają o robienie regularnych zapasów. Zazwyczaj umieszczają pozostałości swoich zdobyczy w podziemnych spiżarniach. Są one wykopywane wyjątkowo starannie i równie starannie zagrzebywane. Dzięki temu rysie zabezpieczają przed głodem siebie, jak również swoje młode.

9. Barometry środowiska naturalnego

Rysie są swoistymi barometrami naszego środowiska naturalnego. Jeżeli w danym lesie występuje populacja rysi i na dodatek czują się one dobrze, to doskonała oznaka dla lasu. Jeśli jednak rysie opuszczają las, istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że źle się w nim dzieje. Ekolodzy stale obserwują więc lasy, w których bytują rysie i na tej podstawie wyciągają wnioski dotyczące kondycji ekosystemu leśnego. Niestety, ginąca populacja rysiów stanowi dowód na to, że stan środowiska naturalnego ulega degradacji.

10. Rożnorodność gatunków

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego faktu, ale istnieje kilka różnych gatunków rysia. Wszystkie charakteryzują się nieco innymi cechami wyglądu oraz charakteru. Mogą mieć także różniące się od siebie zwyczaje. Wśród najpopularniejszych gatunków rysia wymienić należy przede wszystkim ryś euroazjatycki, ryś iberyjski, ryś kanadyjski oraz ryś czerwonawy.

11. Długość życia rysia

Rysie nie należą niestety do szczególnie długowiecznych zwierząt. W naturze są w stanie dożyć maksymalnie dziesięciu, do dwunastu lat. Co dość ciekawe, w niewoli mogą żyć dłużej, nawet o kilka lat. Muszą być jednak otoczone jak najlepszą opieką. Jeśli warunki w niewoli będą złe, długość życia rysia może bowiem ulec nawet skróceniu.