You are currently viewing Gołąb skalny – opis, charakterystyka, siedlisko, co jedzą

Gołąb skalny, czyli Columba livia, to gatunek ptaka z rodziny gołębiowatych, który w swojej pierwotnej formie zamieszkiwał południową Europę, północną Afrykę oraz zachodnią i centralną Azję. Znany jest z adaptacji do różnorodnych środowisk, obecnie można go spotkać niemal na każdym kontynencie z wyjątkiem Antarktydy. Jego zdolność do przetrwania w różnych warunkach sprawia, że jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych ptaków na świecie.

Opis morfologiczny

Gołąb skalny, którego miejską formą jest dobrze znany gołąb pocztowy, charakteryzuje się średnimi rozmiarami oraz stosunkowo jednolitym upierzeniem. Głowa jest mała w stosunku do ciała, z krótkim, lecz silnym dziobem o ciemnoszarym kolorze. Wokół oczu obecna jest woskówka biała, a same tęczówki zwykle przybierają czerwoną barwę. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów wyglądu jest opalizacja na szyi, manifestująca się, jako iryzujące plamy. Masa ciała tych ptaków waha się zazwyczaj w przedziale od 260 do 380 gramów.

Szyja oraz ogon gołębia skalnego są proporcjonalne do reszty ciała. Ubarwienie jest zróżnicowane, aczkolwiek w większości przypadków utrzymane w stonowanej gamie kolorystycznej. Uwagę przykuwa także stosunkowo krótki, ale zaokrąglony ogon.

Różnice między podgatunkami

W obrębie Columba livia wyróżnia się kilka podgatunków. Różnić się mogą one rozmiarami, ubarwieniem oraz innymi nielicznymi szczegółami morfologicznymi. Ogólnie, ptaki te mogą osiągnąć długość od 29 do 37 centymetrów, natomiast bardziej szczegółowe wymiary oraz masa mogą różnić się w zależności od konkretnego podgatunku.

Columba livia forma urbana, czyli miejska forma gołębia skalnego, jest często nieco cięższa i może wykazywać pewne adaptacje do życia w środowiskach miejskich, jak choćby mniejsza ostrożność w stosunku do ludzi lub różnorodność w diecie.

Naturalne siedlisko i rozprzestrzenienie

Gołąb skalny, pierwotnie związany był z terenami skalistymi i klifami, które oferowały mu naturalne zacisze do gniazdowania i schronienie. Jego naturalny zasięg występowania obejmował południową Europę, w tym Polskę, północną Afrykę (m.in. Algierię, Egipt i Mauretanię) oraz rozległe obszary Azji, w tym takie kraje jak Izrael, Indie czy Kazachstan.

Adaptacja w miastach

Gołąb skalny z biegiem czasu stał się gatunkiem synantropijnym, co oznacza adaptację do życia w środowisku człowieka. W miastach znalazł środowisko podobne do swoich naturalnych siedlisk skalnych, wykorzystując różne budowle jako substytut urwisk i klifów. Obecnie, gołębie te są częstym widokiem w centrach miejskich na całym świecie, gdzie zasiedlają miejskie skwery i parki.

Zachowania i rozród

Gołębie skalne są monogamicznymi ptakami, co oznacza, że tworzą pary na całe życie. Ich zachowania społeczne i rozrodcze są złożone i dobrze przystosowane do miejskiego środowiska.

Gniazdowanie

W procesie gniazdowania samica i samiec współpracują ze sobą. Znajdują odpowiednie miejsce, które może być półką skalną lub niszą w budynku, gdzie zbudują gniazdo. Materiał na gniazdo zbierają wspólnie, przynosząc gałązki i inne miękkie materiały, by stworzyć bezpieczne miejsce na jaja.

Okres lęgowy

Okres lęgowy w przypadku gołębi skalnych może mieć miejsce kilkukrotnie w ciągu roku. Samica zwykle znosi dwa jaja, które obydwoje rodzice wysiadują na zmianę przez około 17-19 dni. Po wykluciu się pisklęta są początkowo bezbronne i będą zależne od opieki rodziców. Pierzenie, czyli proces wzrostu piór, trwa około 30 dni, a młode ptaki zaczynają latać po około 35-37 dniach od wyklucia. Wysoko rozwinięte zakresy gruchania służą nie tylko komunikacji między dorosłymi ptakami, ale mają też rolę w okresie rozrodu, formując więzi i koordynując opiekę nad pisklętami.

Pożywienie i sposoby żerowania

Gołąb skalny jest gatunkiem, który wykazuje dużą elastyczność w doborze pożywienia, przystosowując się do zróżnicowanych warunków środowiskowych. Jego dieta zależy głównie od dostępności pokarmu, która różni się w zależności od miejsca bytowania.

Dietetyczne preferencje

Dieta przede wszystkim składa się z nasion różnych roślin. Gołębie te poszukują też owoców i jagód, których dostępność jest sezonowa, oraz mniejszych owadów, które są ważnym źródłem białka.

W środowisku miejskim dieta ulega zmianie i często poszerza się o odpadki pozostawione przez ludzi.

Hodowla i znaczenie gołębi

Hodowla gołębi jest praktyką o wielowiekowej tradycji, która obejmuje zarówno aspekty użytkowe, jak i rekreacyjne. Tworzenie odpowiednich gołębników to podstawa do utrzymania i rozwoju zdrowych stad gołębi domowych, które stanowią udomowioną formę gołębią skalnego.

Gołębie pocztowe

Gołębie pocztowe to wyselekcjonowane rasy, odznaczające się zdolnością do odnajdywania drogi powrotnej na duże odległości. Hodowcy zapewniają tym ptakom specjalistyczne szkolenia, które mają na celu rozwijanie i certyfikowanie ich umiejętności nawigacyjnych. W przeszłości gołębie pocztowe pełniły istotną rolę w przekazywaniu ważnych informacji, szczególnie w czasach wojen i konfliktów.

 • Typowe cechy:
  • Solidna budowa ciała;
  • Szybkość i wytrzymałość;
  • Doskonała orientacja w terenie.
 • Zastosowanie:
  • Przekazywanie wiadomości;
  • Sportowe zawody lotowe;
  • Badania nad zdolnością nawigacyjną ptaków.

Rasy i rola w hodowli

Różnorodność ras gołębi jest imponująca, a każda z nich ma własne, specyficzne cechy. Hodowcy kładą nacisk na odpowiednie warunki życia oraz odpowiednią dietę, co przekłada się na kondycję i wygląd ptaków. Podczas hodowli ważna jest zarówno selekcja osobników do rozrodu, jak i zapewnienie im odpowiedniego gołębnika, który ochroni przed drapieżnikami, a także zapewni optymalne warunki bytowe.

 • Przykładowe rasy:
  • Gołąb pocztowy;
  • King;
  • Modena.
 • Funkcje gołębi w hodowli:
  • Aspekt ozdobny w eksponowaniu pięknych rasy;
  • Uczestnictwo w wystawach i pokazach;
  • Produkcja mięsa w przypadku niektórych ras użytkowych.