You are currently viewing Ile żołądków ma krowa? Unikalny system trawienny bydła

Krowy należą do grupy ssaków przeżuwających, co oznacza, że mają unikatowy system trawienny umożliwiający im efektywne przetwarzanie roślin o wysokiej zawartości błonnika.

Istnieje powszechne pytanie dotyczące anatomii tych zwierząt: „Czy krowa ma 4 żołądki?” Odpowiedź brzmi tak, ale jest to uproszczenie. Technicznie rzecz biorąc, krowy posiadają jeden żołądek z czterema odrębnymi komorami: żwacz, czepiec, księgi i trawieniec. Każda z tych komór pełni specyficzną rolę w procesie trawienia, co razem tworzy złożony i efektywny system przetwarzania paszy.

Żwacz – Jest to największa komora, która służy jako zbiornik, gdzie pokarm jest mieszany ze śliną i fermentowany przez mikroorganizmy. Fermentacja rozkłada włókna roślinne, uwalniając składniki odżywcze. Jest to największa komora, mogąca pomieścić około 150-200 litrów u dorosłej krowy. Stanowi około 80% całkowitej pojemności żołądka krowy i jest miejscem, gdzie odbywa się fermentacja mikrobiologiczna pokarmu.

Czepiec – W tej komorze następuje dalsze oddzielanie cieczy od stałych elementów pokarmu. Czepiec pomaga w sortowaniu pokarmu i przygotowuje go do dalszego trawienia. Ta komora ma mniejszą pojemność, zazwyczaj około 15-20 litrów. Służy głównie jako filtr, który oddziela płynne i stałe części pokarmu przed przekazaniem ich do ksiąg.

Księgi – Tutaj pokarm jest bardziej rozbijany przez działanie kwasów i innych enzymów trawiennych. To komora, w której pokarm jest przygotowywany do absorpcji składników odżywczych. Posiada pojemność około 10-15 litrów. Wf

Trawieniec – Ostatnia komora, podobna do żołądka monogastrycznego (posiadającego jedną komorę), gdzie odbywa się końcowy etap trawienia i wchłanianie składników odżywczych. Jest najbardziej zbliżona do żołądka innych zwierząt i jest miejscem, gdzie kończy się trawienie enzymatyczne. Tutaj sok żołądkowy i enzymy trawienne rozkładają paszę na podstawowe składniki, które mogą być absorbowane przez organizm. Jako ostatnia komora, ma pojemność podobną do ksiąg, czyli również około 10-15 litrów. W trawiencu odbywa się końcowe trawienie i wchłanianie składników odżywczych.

Układ pokarmowy krów

Budowa żołądka przeżuwaczy: a – przełyk, b – żwacz, c – czepiec, d – księgi, e – trawieniec, f – odźwiernik | Dr. Karl Rothe, Ferdinand Frank, Josef Steigl – Naturgeschichte für Bürgerschulen. Dr. Karl Rothe, Ferdinand Frank, Josef Steigl.

Pokarm, który został już częściowo pogryziony, wpada najpierw do żwacza. Tam jest on dalej rozdrabniany i poddawany fermentacji dzięki enzymom produkowanym przez mikroorganizmy. Po tym procesie większe fragmenty pożywienia są odsyłane z powrotem do ust, aby zostały dokładniej przeżute. To wyjaśnia, dlaczego krowy niemal ciągle coś żują – muszą przetworzyć swoje jedzenie dwukrotnie.

Po ponownym rozdrobnieniu pokarm kierowany jest do czepca, czyli drugiego z przedżołądków, gdzie następuje oddzielenie cząstek paszy na mniejsze i większe. Te za duże na dalszą podróż są odsyłane do żwacza, a te odpowiednio małe przemieszczają się do ksiąg. Ksiągi, dzięki swojej charakterystycznej strukturze pełnej zagięć, przypominające strony książki, efektywnie zwiększają powierzchnię absorpcyjną, umożliwiając skuteczne wchłanianie wody i składników odżywczych.

Następnie pokarm trafia do żołądka właściwego, zwanego trawieńcem, gdzie zaczyna działać kwas żołądkowy. To tutaj głównie rozkładane są białka. Dalej, z trawieńca jedzenie przekazywane jest do dwunastnicy i kolejnych części jelit, gdzie dochodzi do absorpcji lotnych kwasów tłuszczowych. Te substancje są transportowane do wątroby, gdzie są przetwarzane na glukozę, stanowiąc kluczowe źródło energii dla organizmu.

Jaka jest pojemność żołądka krowy

Całkowita pojemność żołądka dorosłej krowy może wynosić od 180 do nawet 250 litrów, zależnie od rasy, wieku i diety zwierzęcia. Ten rozległy system trawienny umożliwia krowom przetwarzanie i wykorzystywanie składników odżywczych z roślin, które są trudno dostępne dla wielu innych gatunków.

Co lubią jeść krowy

Krowy najbardziej lubią jeść różnego rodzaju trawy i rośliny pastewne, które stanowią podstawę ich diety. Preferują świeże, soczyste pasze, takie jak trawa, koniczyna, lucerna i różne mieszanki traw pastewnych. Latem chętnie pasą się na łąkach, a zimą karmione są sianem lub kiszonką, która jest konserwowaną formą zielonek, zapewniającą im niezbędne składniki odżywcze przez cały rok. Oprócz tego, w celu uzupełnienia diety i zapewnienia wszystkich potrzebnych składników mineralnych oraz witamin, krowom podaje się również specjalistyczne dodatki paszowe, takie jak mieszanki zbożowe, białkowe oraz mineralno-witaminowe.